Naam: De Blauwe Diamant
Omgeving: Utrecht
Website: www.blauwediamant.nl
Contact: info@deblauwediamant.nl
Omschrijving: hooggevoeligheid, hoogbegaafdheid, bewustwording, burn-out, zingeving.

De Blauwe Diamant is gespecialiseerd in het begeleiden van 50-plussers, hoogsensitieve en hoogbegaafde mensen bij arbeids-gerelateerde en levensvragen.

Vanuit het centrum van het land worden individuele trajecten aangeboden die op maat worden afgestemd op de coachee.

De Blauwe Diamant biedt professionele ondersteuning bij het zoeken naar antwoorden op levensvragen door middel van integrale coaching, training en advies. Integrale coaching houdt in dat de focus ligt op integratie van gevoelens, bewustwording en energie.

Thema’s die aan de orde komen zijn onder andere: verbinding tussen hoofd en gevoel / omgaan met dilemma’s/ zoeken naar zingeving en bewustwording / balans tussen werk en privé / bewustwording van eigen mogelijkheden en wensen / verbeteren van kwaliteit van leven.

Kernactiviteiten zijn: algemeen en transformerend coachen, hooggevoeligheid, hoogbegaafdheid, persoonlijke en professionele ontwikkeling, gezondheid en welzijn(angst, burn-out, energieverlies), loopbaanontwikkeling, 50-plussers en ouder worden, spiritualiteit ontwikkelen.

In de huidige samenleving is veel bedrijvigheid en wordt veel informatie uitgewisseld. Sommige mensen vangen meer prikkels op uit hun omgeving dan andere mensen en raken daardoor vermoeid. De Blauwe Diamant kan deze mensen helpen om de juiste balans te vinden, het zelfvertrouwen te versterken, focussen en meer levensvreugde te ontwikkelen.

Gemma Geertshuis is een ervaren coach/trainer. In 1993 heeft ze haar coachopleiding gevolgd bij Motivation Management Services. Ze is een NOBCO gecertificeerd senior practitioner en werkt al ruim tien jaar als zelfstandig coach.

Graag nodig ik u uit om een kijkje te nemen op mijn website en een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek.