Interview ‘Leven met hooggevoeligheid’

Robin, één van de beheerders van deze website, werd geïnterviewd door Holistisch Magazine Het Bos over zijn hooggevoeligheid. Onderstaand een verslag van dit interview. 

Ontdekking Het waren de mensen uit zijn vertrouwde omgeving die Robin erop wezen dat hij zeer gevoelig was, en zo hoorde hij van de term HSP (Highly Sensitive Person). “Ik was toen overspannen, ik liep bij de huisarts en bij een psycholoog,” vertelt Robin. “Nu, ongeveer vier jaar later, zit ik weer goed in mijn vel.” Via www.hooggevoelig.nl maakte hij verder kennis met het begrip HSP. Hij herkende zichzelf in de beschrijving en las er meer over. Hij realiseerde zich toen hoe ontvankelijk hij is voor andermans emoties. Zodoende ging hij begrijpen waarom hij bijvoorbeeld erg gefrustreerd kon raken in de ochtendspits, terwijl hij zelf nooit haast had. “Het was de frustratie van de andere trampassagiers die ik feilloos oppikte. Sinds ik mijn hooggevoeligheid heb ontdekt, kan ik er wat aan doen,” legt hij uit.

Begrip HSP De term HSP is geïntroduceerd door Elaine Aron, universitair docent psychologie en psychotherapeute. Ze schreef enkele boeken over dit onderwerp die veel mensen tot inzicht hebben gebracht. Volgens Aron is circa één op de vijf mensen hooggevoelig. Hooggevoeligheid houdt onder meer in dat je ontvankelijker bent voor indrukken uit je omgeving en meer subtiele nuances oppikt dan andere mensen. Mensen die hooggevoelig zijn, merken bijvoorbeeld gauw of iemand liegt, voelen stemmingen van anderen snel aan en genieten intenser van kunst of muziek. Ze dromen en fantaseren veel en ze hechten grote waarde aan rechtvaardigheid en respect. Maar hooggevoelige personen hebben ook eerder last van spanningen, stemmingswisselingen en sterke emoties. Daardoor kunnen ze sneller depressief of chronisch vermoeid raken. Een HSP kan daarom ook gevoeliger zijn voor verslavingen. (meer informatie en tests: www.hooggevoelig.nl)

Leven met hooggevoeligheid Hooggevoeligheid wordt omschreven als een karaktereigenschap en het is per individu afhankelijk of deze als positief of negatief wordt ervaren. Robin: “Zolang je HSP als een obstakel ziet, kun je niet verder met je leven. Je moet het als een onderdeel van je leven gaan zien en jezelf ontwikkelen.” Hijzelf deed dat ook. Toen hij zich in 2004 realiseerde dat hij een HSP is, bood het forum van de site uitkomst. “Je treft daar veel mensen die ook net ontdekt hebben dat ze hooggevoelig zijn en door met hen te praten en ervaringen uit te wisselen kom je verder.” Hij ziet het frequente internetbezoek van de eerste periode als een fase die je nodig hebt om tot verdere ontwikkeling te komen: “Het is een fase van ontdekken en leren, en op de site vond ik heel veel herkenning. Ik zou iedereen die in zichzelf een HSP ontdekt willen adviseren om ook eens naar evenementen of meetings voor hooggevoelige mensen te komen. Het is leuk en zo kom je onder mensen die hetzelfde meemaken”, aldus Robin.

Persoonlijke ontwikkeling De ontdekking van HSP heeft Robin veel gebracht. HSP werd zo belangrijk voor hem, dat hij nu zelfs de site www.hooggevoelig.nl samen met een vriend beheert en opnieuw heeft vormgegeven. Maar de kennis van zijn hooggevoeligheid heeft ook zijn persoonlijke ontwikkeling in een versnelling gebracht. “Op zakelijk gebied kan ik bijvoorbeeld veel meer afstand houden. Ik ben veranderd en dat is nog steeds aan de gang. Zo ben ik me ervan bewust dat ik in een conflict snel een ondergeschikte rol kan aannemen en emotioneel kan reageren. Ik ontdek hoe mijn gevoelswereld in elkaar zit en daar kan ik iets mee doen,” vertelt hij openhartig. Dat terwijl hij zichzelf soms erg introvert vindt en er tegenaan loopt dat hij z’n gevoelens te weinig uit. Niet alle hooggevoelige mensen zijn echter introvert, er bestaan ook extraverte types die vaak HSS (High Sensation Seeker) worden genoemd. Dit zijn de zogenaamde ‘sensatiezoekers’, zij hebben meer behoefte aan uitdaging en experimenteren dan introverte HSP’s.

Spiritualiteit Afhankelijk van hoe je zelf tegen HSP aankijkt, kun je het als een onderdeel van je spirituele ontwikkeling zien. Ook op internet worden HSP en spiritualiteit vaak aan elkaar gekoppeld. Zo zijn er opvallend veel overeenkomsten tussen de kenmerken van een HSP en die van Nieuwetijdskinderen. Ook de vragen waar je tegenaan loopt na het ontdekken van je hooggevoeligheid kunnen een spiritueel karakter hebben. Ook hierover is op internet en op het forum van www.hooggevoelig.nl veel te lezen. Hoe dan ook, de ontdekking van HSP kan je leven behoorlijk veranderen. Voornamelijk in positieve zin, want wie zich bewust wordt van zijn of haar hooggevoeligheid en alles wat erbij komt kijken, kan er vervolgens beter mee om leren gaan en daarmee zijn leven verrijken.