Financieel Dagblad, 10 oktober 2007 door Adriaan Hoogendijk

Ik ontdek bij de cliënten van ons adviesbureau steeds meer hooggevoeligheid. Het lijkt zich als een besmettelijke ziekte om zich heen te grijpen. Is het een kwaal of kwaliteit?

Het fenomeen hooggevoeligheid wordt in de literatuur op twee manieren behandeld. Er zijn boeken die hooggevoeligheid impliciet of expliciet beschrijven als een aandoening waar je mee moet leren leven. Het gaat dan vooral om de kwetsbaarheid die hooggevoeligheid met zich meebrengt. Wanneer je googlet op hooggevoeligheid, kom je al snel terecht bij verenigingen voor hooggevoeligen die hun lot samen, met elkaar proberen te dragen. Mensen dus, die wellicht erg zorgvuldig met elkaar omgaan om pijn te vermijden. Een beetje zielig? Aan de andere kant zijn er boeken die hooggevoeligheid juist beschrijven als een cluster van kwaliteiten par excellence. Kwaliteiten als intuïtief, energetisch gevoelig, empathisch ten opzichte van anderen en ten opzichte van groepen. Op zijn minst grenzend aan helderwetend of heldervoelend.

twee stromen

Dan komen naast de vele paranormaal begaafde kinderen en hun verwarde ouders ook de meer begaafde coaches en trainers in beeld. Ja, want wat moet je als coach of als trainer als je niet ‘excellent’ je coachee of trainee kunt aanvoelen? En inderdaad vragen verschillende coaches zich af, zo merk ik ook in onze opleidingen tot coach, wat voor vreemde instantie in hen toch tijdens de gesprekken aan het werk is. Er wordt gesproken over de ‘sjamaan’ of de ‘magiër’ in henzelf en er is benieuwdheid naar de specifieke kwaliteiten van deze instantie. Heel boeiend als ontdekkingsreis, dat snap je! Er is weinig leuker dan benieuwd zijn naar je diepste en wonderlijkste kwaliteiten!

Deze twee stromingen in de literatuur laten precies de twee kanten zien van dezelfde medaille. Het is fantastisch om op mentaal of op gevoelsniveau speciale begaafdheden te hebben en ondertussen te zoeken naar het beste loopbaanperspectief waarin deze kwaliteiten tot hun recht komen. Natuurlijk hebben de mensen die over deze extra-zintuiglijke kwaliteiten beschikken soms een rotleven achter de rug.

Vier eeuwen van wetenschappelijke traditie waarin alles bewezen moest worden en al het andere als onzin werd bestempeld, is de hooggevoeligen onder ons bepaald niet in de koude kleren gaan zitten. Gelukkig zijn de jongere generaties, de 20’ers en 30’ers, in een andere tijd opgegroeid, de Beatles en de hippies hadden al flink huisgehouden ten aanzien van vele vanzelfsprekendheden in onze cultuur. Nu kunnen zij veel eigenwijzer zijn en zelfs, dat bewonder ik, veel vanzelfsprekender omgaan met hun bijzondere kwaliteiten. Leve de hooggevoeligheid!

Een kwaliteit die vele ondernemers, leiders, managers, coaches en trainers in de praktijk zeer van pas komt!

Executive Coach Adriaan Hoogendijk, directeur van Adviesbureau Hoogendijk, schrijft tweewekelijks een column over loopbaankwesties.